Basisschool Permeke


Go to content

Onze vernieuwde werking

Onze vernieuwe werking

Onderwijs anders bekeken


'Kinderen kunnen zelf bepalen hoe hun dag er zal uitzien'

Twee jaar geleden vierde Permekeschool Jabbeke zijn gouden jublileum. Nu bereiden we ons voor op een baanbrekend project. Vernieuwend en op maat van het kind.
Het klassiek jaarklassensysteem is verouderd en achterhaald. De maatschappij staat niet stil. Tijden en ook de samenleving veranderen. Een geschikt moment dus om het onderwijs daarop voor te bereiden. Een continue evaluatie is noodzakelijk.


Tijd van 'leraar weet alles is voorbij'


Onze school bereidt kinderen voor op een samenleving in 2030. Een samenleving die nog diverser wordt, met méér technologie. Die zal sneller veranderen dan dit de voorbije vijf jaar het geval was.
De tijd van 'de leerkracht weet alles' ligt achter ons. Onderwijs en informatie over wat we willen leren is overal en van iedereen. Vaak weten leerlingen over bepaalde onderwerpen méér dan de leraar. De weg naar informatie is ook toegankelijker dan vroeger. Dit alles heeft te maken met intrinsieke interesse. Om onderwijs op maat van ieder kind te geven moet je het klassiek systeem durven loslaten. En op maat begeleiden betekent vertrekken vanuit het individu, niet vanuit een schooljaar. De ontwikkeling van het kind is te divers om alles in vakjes te stoppen.


Kapstokken

Hoe gaan we te werk?


We plaatsen bewust verschillende leeftijdsgroepen samen om het leerproces te stimuleren.

Kleuters : er wordt gewerkt met rupsen (jongste) en vlinders (oudste). Kleuters cfr leerplannen.

Leergroep 1: met invloeden van de kleuterklas

Leergroep 2-3 en leergroep 4-5-6

Telkens vertrekkend van wat een kind al aankan. Nu gaat het vaak over wat het niet kan. We helpen de kinderen hun eigen ontwikkelingslijn te ontdekken en bouwen die verder uit. Leerlingen de weg wijzen naar 'het op eigen kracht' te doen is ons doel. Dan onthouden ze ook beter.
Kinderen bepalen zelf hoe hun dag er zal uitzien


Echt waar! En dit maken ze bekend via dag-of werkplanning. Afhankelijk van de leeftijd of individuele vordering. Ze leren kiezen en plannen. Het levert leerervaringen en resultaten op.
Klassieke momenten blijven kort en gericht naar een beperkte groep. Hierbij wordt gewerkt volgens het ADI-model: Activerende Directe Instructie.

4-sporen beleid

SPOOR 1: voor leerlingen die het moeilijk hebben en extra hulp kunnen gebruiken van leerkracht of co-teacher.

SPOOR 2: basisoefeningen voor leerlingen die de materie goed begrijpen.

SPOOR 3: voor kinderen die leerstof beheersen en nood hebben aan een extra uitdaging en/of verdiepen.
SPOOR 4: oefeningen voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum. Aanpassing kan zowel naar onder als naar boven toe.


Verbouwingen

Om dit project te kunnen realiseren zijn er verbouwingen in de klassen gebeurd: naar een veilige en open lesomgeving die uitdaagt tot ontdekken.
Een ruimte waarin de kinderen vrij kunnen bewegen, los van een vaste bank in de klas. Op die manier staat de leerling pas echt centraal.
Back to content | Back to main menu