Basisschool Permeke


Go to content

Schoolraad


Ademruimte,

uw kind verdient het!


Woordje over De Schoolraad van de Permekeschool

Dag ouders ,

Waarom een schoolraad, wie zetelt daar nu in en wat is de taak van een schoolraad?

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.
De schoolraad heeft ook recht op informatie, bijvoorbeeld informatie over beslissingen van de directeur en van de schoolgroep die invloed hebben op het schoolleven.
Over een beperkt aantal materies kan de schoolraad ook zelf beslissen.
De schoolraad verkiest zijn voorzitter en ondervoorzitter.
In onze schoolraad zetelen directeur Nelleke, juf Ann, juf Nathalie, meester Sven, Inge Pollin en Gerrit Decock (mama en papa van Jérome & Elise), Ann Desitter en ikzelf, Catherine Vandewaeter (mama van Eline, Ruben en Annelie), ben voorzitter.

Het gemeenschappelijk doel dat ouders en school hebben is de kinderen laten ontwikkelen en opgroeien tot gelukkige, zelfstandige personen.
Via de ouders in de schoolraad kunnen jullie in zoveel mogelijk aspecten van de schoolwerking betrokken zijn. Jullie kunnen meedenken met de school.
Klinkt misschien allemaal nogal theoretisch, maar laten we het zo stellen :
Als voorzitter van de schoolraad wil ik jullie schakel zijn tussen de directie en onze leerkrachten.
Hebben jullie vragen, bedenkingen, ideeën , voorstellen…noem maar op, maar niet de mogelijkheid om de directie of de juf of meester te spreken of te contacteren?
Neem met mij contact op via mail of telefoon. Ik zal jullie spreekbuis zijn.
Een goede communicatie zorgt voor een goede relatie, een goede samenwerking waarin we elkaars verwachtingen en aanpak kennen.
Een school waar onze kinderen ontzettend veel leren en waarin ze zich ook 'thuis' voelen….en dat is wat we allemaal willen.
Toch?

Vriendelijke groeten,
Catherine.
devosvandewaeter@hotmail.be of 0476/44 77 45Back to content | Back to main menu