Nieuws

Samen maken we school.

Terug naar school!

De eerste schooldag van het schooljaar 2021-2022 staat bijna voor de deur. De voorbereidingen op school lopen op volle toeren.
Jammer genoeg zijn we nog steeds niet verlost van het lastige virus. We moeten nog steeds met de nodige waakzaamheid leven. 

Toegang tot het schooldomein

De toegang tot de school als ouder wordt zoveel mogelijk vermeden. De leerlingen worden net zoals voor de vakantie aan de houten schoolpoort uitgewuifd, daar zal steeds een leerkracht aanwezig zijn. Wanneer u toch op het schooldomein moet zijn, vragen wij om dit vooraf (telefonisch) te melden. U draagt steeds een mondmasker bij het betreden van het domein en u ontsmet uw handen bij het betreden van de gebouwen.

Voor- & naschoolse opvang

 • Deze gaat nog steeds door op onze school én onze eigen juf Chris is terug van de partij.
 • Volgens de normale uren.
 • Indien uw kind(eren) zelfstandig kunnen doorstappen tot aan de opvang vragen wij om dat ook te doen, lukt dit nog niet kunt u meestappen tot aan de inkom van de school en indien het lukt, vragen wij de gebouwen niet binnen te gaan. 
 • Er wordt GEEN tussendoortje voorzien in de opvang, zelf een koekje of fruit meegeven kan/mag uiteraard wel. De vroege vogels mogen nog steeds de eigen boterhammen meenemen om deze op te eten in de opvang.
 • Voorzie ook steeds voldoende water.
 • 's Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden aan de opvang, u komt tot aan het hoofdgebouw en klopt op het venster van de opvang. Juf Chris zal uw kind(eren) aan de zijdeur naar buiten laten.

De bus

 • De ophaaldienst werkt terug zoals voor corona. (Woensdag 1 september is er 's morgens géén ophaaldienst, in de namiddag rijdt de bus terug normaal.
 • De begeleidster Catherine en de chauffeur Kurt, dragen beiden een mondmasker, de leerlingen hoeven dit niet te dragen.
 • De eerste rij zetels zal vrij blijven.

LO en zwemlessen

 • De turnlessen gaan terug normaal door.
 • De zwemlessen kunnen terug doorgaan. We gaan zwemmen in Bredene op dinsdag.

Maaltijden op school of thuis

 • Kinderen mogen over de middag naar huis om te gaan eten.
 • Er worden warme maaltijden en soep aangeboden. 
 • Eerstdaags ontvangt u de uitnodiging om aan de bestelling van de maaltijden te plaatsen.

Uitstappen

 • Alle uitstappen kunnen gewoon doorgaan.

!!BLIJVEND!!

Zachte landing

We starten de dag goed! We doen dit omdat we de pedagogische tijd ten volle willen benutten en de lessen op een rustigere manier kunnen starten. Ik leg u even uit hoe deze er nu zal uitzien.

 • Voor 8u30 gaan ALLE kinderen naar de opvang.
 • Vanaf 8u30 gaan kleuters naar de kleuterspeelplaats, kinderen van het lager gaan onmiddellijk door naar hun speelplaats.
 • Om 8u40 gaat de eerste bel, kinderen die op de speelplaats zijn gaan mee met de leerkracht van toezicht naar binnen. Na het wassen van de handen en toiletbezoek gaan ze elk naar hun eigen klas. Daar kunnen ze alles rustig in gereedheid brengen om de schooldag te beginnen.  
 • Kinderen die tussen 8u40 en 8u55 (liefst 8u50) toekomen gaan na het wassen van de handen en toiletbezoek, onmiddellijk door naar de klas, kleuters gaan naar de onthaalklas, ze worden daar opgevangen door de kleuterjuf. Alles wordt in gereedheid gebracht om de schooldag te starten.
 • 8u55 lange schoolbel gaat, de pedagogische activiteiten starten.

WE MAKEN ER EEN TOPJAAR VAN!