Nieuws

update covid-19

CODE ORANJE OP SCHOOL

We schakelen over naar fase oranje, dit vanaf nu, maar wat houdt dit nu precies in. Voor het basisonderwijs zijn er gelukkig niet zo'n ingrijpende maatregelen/veranderingen. 

Toch som ik ze even op voor u:

 1. Geen extra-murosactiviteiten meer, m.a.w. we mogen de schooldomein niet meer verlaten, niet om naar de bibliotheek te gaan, niet om een verkeerswandeling te maken, niet om naar het bos te gaan, niet om naar het CLB te gaan, ... (De vaccinaties gaan wel door, daarvoor komt de clb-arts naar school.)
 2. Warme maaltijd blijft mogelijk op school, alleen hebben we onze eetzaal moeten herschikken. Er wordt gegeten in leergroepbubbels. We hebben er 3, zijnde de kleuters (onderbouw), zij hebben geen enkele extra maatregel, zij gaan eten om 11u40. De middenbouw (vissen en beren) en de middenbouw (de ara's) gaan eten om 12:05 en zitten elk in een zone in de refter met voldoende ruimte tussen de 'bubbels'. Er wordt NIET van hun plaats gelopen, kinderen worden bediend aan de tafel.
 3. De lessen levensbeschouwelijke vakken worden iets anders georganiseerd zodat de middenbouw en bovenbouw binnen niet gemengd wordt, buiten mogen de kinderen nog steeds samen spelen.
 4. Voor het gebruik van de kleedkamers bij de turnles zijn er geen restricties in het basisonderwijs.
 5. U heeft géén toegang tot het domein, kinderen worden nog steeds aan de schoolpoort afgezet, u gaat NIET voorbij het houten poortje en u draagt een mondmasker, die u correct draagt. 
 6. Indien u iemand van de school wenst te spreken, dan maakt u hiervoor een afspraak.
 7. Werking van de opvang blijft ongewijzigd. Volg de instructies van de juf op.

Corona laat zijn sporen na op het gemoed van de leerlingen, op het gemoed van jullie, op iedereen. Iedereen heeft het moeilijk maar ik ben het zeker, samen raken we door deze moeilijke periode!  Laten we goed voor elkaar zorgen en voor onszelf. 

Back to school - Permeke

Back to school!

De eerste schooldag van het schooljaar 2020-2021 staat bijna voor de deur. De voorbereidingen op school lopen op volle toeren.
Jammer genoeg zijn we nog steeds niet verlost van het lastige virus. We moeten nog steeds met de nodige waakzaamheid leven. We starten in 'code geel'. Dat wil zeggen dat we betrekkelijk 'normaal' kunnen opstarten. Ik probeer alles even duidelijke op een rijtje te zetten voor jullie.

Toegang tot het schooldomein

De toegang tot de school als ouder wordt zoveel mogelijk vermeden. De leerlingen worden net zoals voor de vakantie aan de houten schoolpoort uitgewuifd, daar zal steeds een leerkracht aanwezig zijn. Wanneer u toch op het schooldomein moet zijn, vragen wij om dit vooraf (telefonisch) te melden. U draagt steeds een mondmasker bij het betreden van het domein en u ontsmet uw handen bij het betreden van de gebouwen.

Voor- & naschoolse opvang

 • Deze gaat nog steeds door op onze school én onze eigen juf Chris is terug van de partij.
 • Volgens de normale uren.
 • Indien uw kind(eren) zelfstandig kunnen doorstappen tot aan de opvang vragen wij om dat ook te doen, lukt dit nog niet kunt u meestappen tot aan de inkom van de school en indien het lukt, vragen wij de gebouwen niet binnen te gaan. 
 • Er wordt GEEN tussendoortje voorzien in de opvang, zelf een koekje of fruit meegeven kan/mag uiteraard wel. De vroege vogels mogen nog steeds de eigen boterhammen meenemen om deze op te eten in de opvang.
 • Voorzie ook steeds voldoende water.
 • 's Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden aan de opvang, u komt tot aan het hoofdgebouw en klopt op het venster van de opvang. Juf Chris zal uw kind(eren) aan de zijdeur naar buiten laten.

De bus

 • De ophaaldienst werkt terug zoals voor corona. (Dinsdag 1 september is er 's morgens géén ophaaldienst, in de namiddag rijdt de bus terug normaal.
 • De begeleidster Catherine en de chauffeur Kurt, dragen beiden een mondmasker, de leerlingen hoeven dit niet te dragen.
 • De eerste rij zetels zal vrij blijven.

LO en zwemlessen

 • De turnlessen gaan terug normaal door.
 • De zwemlessen kunnen jammer genoeg nog niet doorgaan. We gaan zwemmen in Bredene en omdat het zwembad aan zijn limiet leerlingen zit kunnen wij niet meer gaan zwemmen. Bredene geeft namelijk voorrang aan de Bredense scholen. Er wordt een ander alternatief voorzien (zowel voor kleuter als lager) tijdens de uren zwemmen door de leerkracht LO. 
 • Juf Lies (de LO-juf van het lager) is nog in zwangerschapsverlof, ze wordt vervangen door juf Helena. Juf Helena kent de school al heel goed, want ze nam vorig schooljaar de vervanging van juf Inge voor haar rekening.

Maaltijden op school of thuis

Uitstappen

 • Alle uitstappen kunnen in principe gewoon doorgaan.
 • Ook de geplande GWP in januari voor de Ara's kan bij code geel gewoon doorgaan.

!!NIEUW!!

Zachte landing

Vanaf dit schooljaar starten we de schooldag anders. We doen dit omdat we de pedagogische tijd ten volle willen benutten en de lessen op een rustigere manier kunnen starten. Ik leg u even uit hoe deze er nu zal uitzien.

 • Voor 8u30gaan ALLE kinderen naar de opvang.
 • Vanaf 8u30 gaan kleuters naar de kleuterspeelplaats, kinderen van het lager gaan onmiddellijk door naar hun speelplaats.
 • Om 8u40 gaat de eerste bel, kinderen die op de speelplaats zijn gaan mee met de leerkracht van toezicht naar binnen. Na het wassen van de handen en toiletbezoek gaan ze elk naar hun eigen klas. Daar kunnen ze alles rustig in gereedheid brengen om de schooldag te beginnen.  
 • Kinderen die tussen 8u40 en 8u55 (liefst 8u50) toekomen gaan na het wassen van de handen en toiletbezoek, onmiddellijk door naar de klas, kleuters gaan naar de onthaalklas, ze worden daar opgevangen door de kleuterjuf. Alles wordt in gereedheid gebracht om de schooldag te starten.
 • 8u55 lange schoolbel gaat, de pedagogische activiteiten starten.

Ons logo in een nieuw fris jasje 

Op dinsdag onthullen we ons nieuw logo. Houd onze Facebook pagina in het oog. Hij wordt ook later op de dag gedeeld via Smartschool.

VRIJDAG 28 AUGUSTUS = kennismaking met de klas 

Iedereen van harte welkom in de klas. Houd u aan de corona maatregelen. Mondmasker, handen ontsmetten, houd het bezoek kort. Maximum aantal mensen in de de ruimtes. Dank je wel voor jullie correcte medewerking.

WE MAKEN ER EEN TOPJAAR VAN!