Leren is vooral stimuleren

Organisatie-werking

Leren is vooral stimuleren

Zoals de naam zegt legt een basisschool de basis voor de verdere schoolloopbaan van uw kind. Er zijn veel manieren om die basis te leggen. Basisschool Permeke stelt een positief zelfbeeld voorop. Daarom werken wij zowel aan de intellectuele als aan de sociaal-emotionele ontplooiing van de kinderen. Werkvormen zoals groepswerk, hoeken- en contractwerk verhogen de betrokkenheid bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten. Het laat toe de leerstof af te stemmen op het kennisniveau en de vaardigheden van elk kind. Zo groeien we allemaal optimaal, zowel de meerbegaafde leerlingen als kinderen met een achterstand, elk op zijn eigen tempo.
 
Leren is immers geen competitie, leren is vooral stimuleren

Onderbouw

Leergroepen:

 • Rupsen (jongste kleuters)
 • Vlinders (oudste kleuters)

 Wat bieden we aan?

 • Ruime gezellige en functioneel ingerichte klassen
 • Aandacht voor zelfredzaamheid
 • Buitenspeelklas bij mooi weer
 • Kleine groepen waar elk kind optimale kansen krijgt
 • Taalinitiatie Frans bij de vlinders
 • Hoekenwerk in de kleuterklas
 • Klasdoorbrekend werken
 • Schrijfdans bij de vlinders
 • Turnjuf
 • Wekelijks watergewenning gevolgd door kleuterzwemmen bij de oudste vlinders
 • Oog voor lekkers
 • Georganiseerde leeruitstappen: het bos, de markt, ...
 • Integratiemomenten oudste vlinders en de vissen
 • Slaapklas 

Middenbouw

Leergroepen:

 • Vissen (1ste leerjaar)
 • Beren (2de - 3de leerjaar)

Bovenbouw

Leergroepen:

 • Blauwe- rode- en groene Ara's (4de - 5de - 6de leerjaar)

Wat bieden we aan?

 • Individuele begeleiding voor elk kind
 • Ruime aantrekkelijke klassen
 • Smartboard in alle klassen
 • Schaken (de ara's)
 • Initatie Frans
 • Leren leren
 • Leer- en werkboeken conform de leerplannen
 • Studie
 • Maandelijks bibliotheekbezoek
 • Huiselijke sfeer
 • Oog voor lekkers
 • Sportactiviteiten op woensdagnamiddag
 • Kinderraad
 • Bosklassen & sportklassen de ara's
 • Moestuin
 • Leerrijke uitstappen
 • Niveaulezen
 • Leerinhouden volgens de officiële eindtermen