Leren is vooral stimuleren

Organisatie-werking

Onze werking

We scheppen een warm en veilig klimaat waarin onze kinderen kunnen groeien naar zelfstandigheid. Al vanaf de kleuterjaren stimuleren we hen om zelf dingen te ontdekken en actief te leren op eigen tempo. Binnen een duidelijke structuur stemmen we onze begeleiding af op de noden, want sommige dingen kunnen kinderen zonder hulp, voor andere hebben ze meer leidraad nodig. Het resultaat? Door de ruimte die ze krijgen zijn leerlingen gemotiveerd om creatief, maar planmatig aan de slag te gaan. Ze vinden het fijn om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontplooien. In het lager stemmen we de instructietijd af op de leerbehoefte van de leerling en betrekken we onze leerlingen actief bij het leerproces. We bieden wortels om te groeien en vleugels om te vliegen: door optimaal en respectvol te zorgen voor elkaar, maken we elk kind enthousiast voor zijn eigen unieke vlucht!

De liefde voor lezen

Lezen zorgt voor een rijkere taal en traint het concentratievermogen. In 

de peuterklas laten we de liefde voor woorden en verhalen ontluiken met boekoriëntatie en verhaalbegrip. Met de oudste kleuters ontdekken we dat woorden uit losse klanken bestaan zodat ze een vlotte leesstart kunnen nemen in het eerste leerjaar. In het lager trekken we elke dag tijd uit voor leesplezier en de oudste leerlingen verkennen onderwerpen en thema’s aan de hand van begrijpend en studerend lezen.

Krachtige leeromgevingen, binnen en buiten

Krachtige leeromgevingen dragen bij tot kwaliteitsvol onderwijs: leerlingen leren er liever, vlotter en beter.  Daarom creëren we in onze leergroepen leeromgevingen die prikkelen. De komst van de nieuwbouw is natuurlijk fantastisch, want ons schoolteam staat mee aan de ontwerptafel en geeft vanuit de praktijk aan wat er belangrijk, aangenaam en stimulerend is. De voordelen van Outdoor Education worden steeds duidelijker: onze buitenruimte en de buitenklas zijn dan ook een troef die we graag uitspelen.

Zachte landing/slaapklas

Zachte landing

Kleuters komen druppelsgewijs ons onthaalklasje binnen. Ze krijgen in alle rust de kans om zelf hun jasje uit te doen, hun boekentas te legen... Van zodra ze klaar zijn met die handelingen, kunnen ze zonder wachten meteen naar hun klasje, bij hun vriendjes. Instappertjes krijgen extra begeleiding en zorg.

De leerlingen gaan zelfstandig naar hun klas en bereiden daar alles voor om aan de schooldag te beginnen. Wie klaar is, kan nog wat schaken, iets lezen, een gezelschapsspelletje spelen of een babbeltje slaan met een klasgenoot. Bij het volgende belsignaal kan er meteen in een ontspannen sfeer gestart worden. Zo is het welbevinden groot én benutten we onze pedagogische tijd optimaal.

Slaapklas

Kleuters hebben er, na een voormiddag van ontdekken en experimenteren, behoefte aan om wat op adem te komen. In een ruime, verduisterde ruimte waar de juf aanwezig is, kunnen ze een verkwikkend middagdutje doen. Elke kleuter heeft er een eigen bedje, knuffel, tutje… Het is heel fijn om in deze oase van rust even te ontsnappen aan de gezellige drukte.

Open communicatie

Bij ons op school spreken we open met elkaar: duidelijke en eerlijke communicatie zorgt voor constructieve relaties. Een gesprek, ook buiten de georganiseerde oudercontacten, kan wonderen doen!

We zijn altijd bereikbaar en iedereen is welkom bij ons. Bij de kleuters krijgen ouders na elk thema een uitgebreid verslag van wat we samen deden in het klasje. Ook via foto’s en filmpjes betrekken we de thuisomgeving, want ‘Samen maken we school!’

Onderbouw

Leergroepen:

 • Rupsen (jongste kleuters)
 • Vlinders (oudste kleuters)

 Wat bieden we aan?

 • Ruime gezellige en functioneel ingerichte klassen
 • Aandacht voor zelfredzaamheid
 • Buitenspeelklas bij droog weer
 • Kleine groepen waar elk kind optimale kansen krijgt
 • Taalinitiatie Frans bij de vlinders
 • Hoekenwerk in de kleuterklas
 • Klasdoorbrekend werken
 • Schrijfdans bij de vlinders
 • Turnjuf
 • Wekelijks watergewenning gevolgd door kleuterzwemmen bij de oudste vlinders
 • Oog voor lekkers
 • Georganiseerde leeruitstappen: het bos, de markt, ...
 • Integratiemomenten oudste vlinders en de vissen
 • Slaapklas 

Middenbouw

Leergroepen:

 • Vissen (1ste leerjaar)
 • Beren (2de - 3de leerjaar)

Bovenbouw

Leergroepen:

 • Blauwe- rode- en groene Ara's (4de - 5de - 6de leerjaar)

Wat bieden we aan?

 • Individuele begeleiding voor elk kind
 • Ruime aantrekkelijke klassen
 • Promethean activboard in alle klassen
 • Schaken (de ara's)
 • typlessen (de ara's)
 • Initatie Frans
 • Leren leren
 • Leer- en werkboeken conform de leerplannen
 • Studie
 • Maandelijks bibliotheekbezoek
 • Huiselijke sfeer
 • Oog voor lekkers
 • Sportactiviteiten op woensdagnamiddag
 • Kinderraad
 • Bosklassen & sportklassen de ara's
 • Moestuin
 • Leerrijke uitstappen
 • Leesplezier, dagelijks leesmoment
 • Leerinhouden volgens de officiële eindtermen